wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Ловеч отново бе сред организаторите на честването на Световния ден на ходенето в Ловеч.
Близо 150 хора от всякакви възрасти се включиха на 30 септември в Световния ден на ходенето в град Ловеч, организиран в партньорство от Община Ловеч, Областен информационен център – Ловеч, РЗИ – Ловеч, „Еко мисия 21 век“ – Ловеч и Общински Детски Комплекс. Събитието стартира в 10.30 ч. от началото на алеята, където на всички желаещи да се включат бяха раздадени талончета за участие от доброволците на
Сдружение „Екомисия 21 век“ и Регионалната библиотека. Всички участници изминаха маршрута до местността Трай Дянко, където получиха печат върху талоните и обратно до детската площадка на парк „Баш Бунар“, за да се включат в традиционната викторина и томбола с награди, осигурени от организаторите, в т.ч. и Областен информационен център - Ловеч. Близо 150 души от всички възрасти се включиха в инициативата, разходиха се по алеята в хладния съботен ден и с желание участваха в раздаването на наградите, сред които имаше много екипи за ходене – шапки и тениски, чадъри и други.
Спортното събитие бе част от Национална програма за физическа активност и развитие на българското население. Проявата е международна в рамките на програмата „Спорт за всеки“. Имайки предвид ползата от ходенето за хора от всички възрасти, Световната асоциация „Спорт за всички“ TAFISA стартира Деня на ходенето през 1991 год.
Идеята на БАСВ е да привлече повече желаещи към системни занимания с ходене за здраве. Ходенето е предпоставка за поддържане на добра кондиция, работоспособност, дълголетие и е профилактично средство при сърдечно-съдови заболявания. Този ден има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез системно практикуване на ходенето, защото то е най-естествената форма на движение, може да се практикува навсякъде и по всяко време, не изисква финансови средства.
Денят на ходенето бе възможност за всеки да прекара един приятен и забавен ден. Това ни дава шанс да започнем един нов начин на живот и да поставим началото на системни занимания със спорт и физическа активност, за да бъдем здрави, в чудесна форма и винаги в добро настроение.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.