wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13 февруари 2018 г. в зала 3 на НДК в София се проведе конференция на тема „Туризъм и икономически растеж“. Събитието е част от програмата на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз, последвало срещата на високо ниво на министрите на туризма от държавите-членки на ЕС. Във форума, ръководен от българския министър на туризма Николина Ангелкова, участваха Елжбета Биенковска, еврокомисар по вътрешен пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия, Зураб Пололикашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, европейски министри и делегати от 30 държави, включително от Балканския регион, представители на Европейския парламент и на Европейския комитет на регионите. Заедно с делегати от Областна администрация – Ловеч, Община Ловеч и от региона, в конференцията участва и представител на ОИЦ-Ловеч.
Последователно бяха обсъдени темите за ролята на туризма като устойчив фактор за икономически растеж в регионален и европейски аспект, мерките за подобряване на сигурността, сътрудничеството в туризма между Европа и Китай.
Сред основните предложения е това за създаване на отделен туристически фонд при определянето на новата многогодишна финансова рамка на ЕС заради важността на сектора в развитието на европейската икономика. Това би насърчило устойчивото развитие на отрасъла и би съдействало за решаване на възникващите проблеми – финансиране, кадрово обезпечаване, политиките на сближаване и др. Туризмът в момента се подпомага чрез фондовете за градско развитие и за развитие на селските райони, като осигурява 12% от европейските работни места и се нарежда сред първите три икономически отрасъла, допринасящи за създаването на брутен вътрешен продукт.
Други коментирани идеи бяха въвеждането на карта, подобна на 100-те национални туристически обекта в България, но със значимите европейски дестинации, осигуряването на безплатен интернет в повече европейски градове, разработването на глобално приложение за сигурността с бърза връзка, инвестициите в нови технологии за предоставяне на информация в реално време, възможностите за съвместни проекти в сферата на туризма.
Събитието може да се проследи от: https://eu2018bg.bg/bg/events/50
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.