wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

„С бюджет от 750 хил. евро, българската програма на ЕС „А.L.E.C.O“ ще изпраща млади предприемачи от целия Европейски съюз да се учат на бизнес при най-добрите в САЩ, Сингапур и Израел. На практика ще имате достъп до вашата конкуренция отвътре“, заяви евродепутатът Андрей Новаков пред младежи и заинтересовани лица в Ловеч.
По програмата може да кандидатства всеки млад предприемач със стартиращ бизнес или бизнес план, като одобрените получават 1000 евро на месец и до 800 евро за самолетни билети. С парите ще се покриват разходите за живот, в които са включени транспорт, стипендии и други разходи.
„Идеята за А.L.E.C.O. е българска, наречена е на големия български писател и виден пътешественик Алеко Константинов, в разработването на програмата има огромен български принос, затова и очакванията са в нея да участват колкото е възможно повече българи и очаквам вашата активност“ - призова присъстващите Андрей Новаков„.
Срещата се проведе на 23 февруари 2018 г. в Ловчанско читалище „Наука-1870“ и бе открита от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Екип на Областен информационен център (ОИЦ) също присъства на събитието. Детайлна информация по програмата ще бъде представена от евродепутата Андрей Новаков на събитие на ОИЦ-Ловеч , което ще се проведе в близките месеци.
.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.