wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По идея на председателя на Европейската комисия (ЕК) Жан - Клод Юнкер и президента на Франция Еманюел Макрон на 5 и 6 май 2018 г. в Брюксел се проведе първият по рода си граждански панел – дискусия, посветен на бъдещето на Европейския съюз, който бе част от големия дебат, стартиран с Бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г. В дискусията участват 96 граждани от различните държави-членки на ЕС, избрани на случаен принцип, чиято задача е да разработят обществена консултация, под формата на онлайн-въпросник (12 въпроса) за бъдещето на Европейския съюз.
България е представлявана от 3 души от различни възрастови категории и социални групи – Веселин Янков, безработен мъж от София, Янка Александрова от Ботевград, която е пенсионер, но продължава да работи към неправителствена организация и Георги Тодоров от Ловеч, млад човек - служител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – Ловеч и активен общественик. Георги Тодоров е също така и активен потребител на услугите на Областен информационен център – Ловеч и приятел на екипа.
По време на дискусиите Георги взема активно участие и защитава интересите на държавата си по някои от най - важните теми, които стоят пред гражданите на общността, като миграцията, бежанската криза, разширяването на ЕС, регионалното развитие, социалната политика и т.н. Една от най-важните теми в груповите дискусии е темата за нелегалната миграция. Георги Тодоров от Ловеч активно участва в дебатите и изслушванията, като защитава тезата, че силата на Европа е в единството и трябва да се търси единно европейско решение по този наболял проблем. Георги сподели с екипа на Областния център и множество интересни казуси от работните панели, които показват колко различни проблеми и идеи имат държавите –членки, но независимо от различията си, те успяват да се обединят около най-значимите 12 въпроса за бъдещето на обединена Европа. Изказванията, изразяващи обществената позиция и личен принос на Георги са приети с одобрение от всички участници в работните групи. Нещо повече, в една от точките в окончателния вариант на въпросника е включено предложението на Георги за още по-сериозно финансиране и подпомагане на държавите, които са външни граници на общността, такава каквато е и България. Той взима още отношение по теми като безопасност на храните и политиката на регионите, в контекста на обсъжданията на финансирането на страните след 2020 година. Георги изразява мнение, че има отделни области, които изостават и трябва да има още по-категорично насочване на средства и ресурси за наваксване на тяхното изоставане.
ОИЦ-Ловеч Ви напомня, че всеки, който се чувства гражданин на Европа може да попълни онлайн-въпросника (12 въпроса) за бъдещето на ЕС като изрази своята лична позиция, загриженост, надежди и очаквания на адрес: https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:
Росица Кривирадева, Експерт КИЛ,
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.