wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛ В ЯБЛАНИЦА ПО УСТОЙЧИВ ПРОЕКТ

На 11 и 12 май 2018 г. в гр. Ябланица се проведе четвъртото издание на Фестивал и базар на народните обичаи и традиции, който събра над 500 участници. Фестивалът се организира за пореден път от Община Ябланица като устойчивост по проект „Традициите – живо настояще и богато на възможности бъдеще“, реализиран чрез подхода ВОМР и съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Пред събралата се на площад „Възраждане“ многобройна публика кметът на общината г-н Иван Цаков поздрави участниците в празника. В двата дни на фестивала се представиха вокални групи и танцови състави от основните училища, фолклорни формации и самодейци от читалищата на населените места в региона. Част от фестивала бе инициативата за най-дълго българско хоро, а Областен информационен център – Ловеч оказа организационна подкрепа с цел осигуряване устойчивост на проекта.
Чрез събитието Община Ябланица участва в общоевропейската кампания „Европа в моя регион 2018“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Продължава...

ОИЦ – Ловеч и младежи „Заедно в Деня на Европа“

На 9 май 2018 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч и ученици от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч отбелязаха заедно Деня на Европа. Експертите…

Продължава...

Ден на отворените врати в Летница

На 25 април 2018 г. Областен информационен център – Ловеч се включи във второ събитие от типа „Дни на отворените врати“, като част от провеждащата се в момента Европейска инициатива…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч представи темата „ЕС & АЗ“ пред младежи

На 23 април 2018 г. в офиса на ОИЦ-Ловеч се проведе информационна среща с ученици от Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч (ППМГ) на тема „ЕС и АЗ“, като първо събитие…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч с информационна среща с европейски образователни организации

На 19 април 2018 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч проведе в своята зала партньорско информационно събитие на тема „Ограмотяване на възрастни“. Експертът Росица Кривирадева представи целите и дейностите…

Продължава...

Сградата на противопожарната служба в Троян-обновена по Оперативна програма ,,Региони в растеж“

На 17 април 2018 г. от 11.00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.