wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

Eвродепутатът Андрей Новаков представи програма А.L.E.C.O. в Ловеч

 

„С бюджет от 750 хил. евро, българската програма на ЕС „А.L.E.C.O“ ще изпраща млади предприемачи от целия Европейски съюз да се учат на бизнес при най-добрите в САЩ, Сингапур и Израел. На практика ще имате достъп до вашата конкуренция отвътре“, заяви евродепутатът Андрей Новаков пред младежи и заинтересовани лица в Ловеч.
По програмата може да кандидатства всеки млад предприемач със стартиращ бизнес или бизнес план, като одобрените получават 1000 евро на месец и до 800 евро за самолетни билети. С парите ще се покриват разходите за живот, в които са включени транспорт, стипендии и други разходи.
„Идеята за А.L.E.C.O. е българска, наречена е на големия български писател и виден пътешественик Алеко Константинов, в разработването на програмата има огромен български принос, затова и очакванията са в нея да участват колкото е възможно повече българи и очаквам вашата активност“ - призова присъстващите Андрей Новаков„.
Срещата се проведе на 23 февруари 2018 г. в Ловчанско читалище „Наука-1870“ и бе открита от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Екип на Областен информационен център (ОИЦ) също присъства на събитието. Детайлна информация по програмата ще бъде представена от евродепутата Андрей Новаков на събитие на ОИЦ-Ловеч , което ще се проведе в близките месеци.
.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Ловеч представи възможности за предприемачество

На 15 февруари 2018 г., в салон „Галерия“ в кв. „Вароша“, гр. Ловеч, Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч представи възможностите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации…

Продължава...

Министри предлагат европейски фонд за туризма и на карта за 100-те туристически обекта в ЕС

На 13 февруари 2018 г. в зала 3 на НДК в София се проведе конференция на тема „Туризъм и икономически растеж“. Събитието е част от програмата на Председателството на Република…

Продължава...

Предстои прием по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от ПРСР през 2018

На 9 февруари 2018 г. се проведе Информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите по въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС, част от националната информационна кампания…

Продължава...

Информационен ден по проект на „Дени Машининг” ЕООД

На 26 януари 2018 г. екипът на Областен информационен център – Ловеч взе участие в пресконференция за представяне на проект BG16RFOP002-3.001-0509-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД“, съфинансиран…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч представи възможности за малки населени места

На 26 януари 2018 г., в залата на Общински съвет – Ловеч, Областният информационен център проведе информационна среща с представители на общинска администрация и кметове на малки населени места от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.