wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

На информационна среща в Угърчин ОИЦ-Ловеч представи постигнато чрез Еврофондовете и предстоящо за 2021-2027 г.

Успешни проекти в региона, подпомогнати чрез европейско финансиране по оперативните програми от настоящия период представиха експертите на Областен информационен център. Те ще бъдат включени в подготвения бюлетин с добри практики. Какво предстои в бъдеще и какви са очакванията за следващия период 2021-2027 г., бе показано в презентация за новата Многогодишната финансова рамка и предложените от ЕК законодателни документи. Представена беше и информация какви процедури ще бъдат обявени по оперативните програми през 2019 г. според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. В срещата участваха представители на читалищата от община Угърчин, социален сектор, фирми, и земеделски производители. Бяха споделени както постигнатите добри резултати, така и проблеми, които се явяват пред читалищата и бизнеса в малките общини при кандидатстването с проектни предложения. Участниците в срещата изразиха своята позиция относно политиката на сближаване на ЕС, попълвайки анкетна карта за избор на бъдещи приоритети.
Третата поредна информационна среща на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“ се проведе на 20 ноември 2018 г. в залата на НЧ „Вълчо Русковски-1894“ съвместно със Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Продължава...

На информационна среща в Летница бе обсъдено какво постигаме чрез Еврофондовете и какво предстои

На 16 ноември 2018 г. в залата на Младежки център в град Летница се проведе информационна среща на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“. Експертите на Областен информационен център…

Продължава...

Постигнато чрез Еврофондовете и предстоящо представи ОИЦ – Ловеч в Луковит

На 15 ноември 2018 г., в Луковит, Областен информационен център – Ловеч проведе първата от осемте информационни срещи в областта на тема „Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“. Присъстващите представители…

Продължава...

В ЛОВЕЧ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

На 14 ноември 2018 г. в Ловеч бе подписан договор за сътрудничество между Община Ловеч и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В присъствието на журналисти подписи положиха кметът Корнелия Маринова…

Продължава...

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ЛОВЕЧ ЩЕ СЕ ОБНОВЯВАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

На 12 ноември 2018 г. се проведе начална пресконференция по договор BG16RFOP001-1.020-0005-C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“. Проектът предвижда…

Продължава...

Информационен ден по проект на „Дени Машининг” ЕООД в Ловеч

На 7 ноември 2018 г. в сградата на фирма „Дени Машининг” ЕООД в гр.Ловеч се проведе информационен ден за представяне изпълнението на проект по договор BG16RFOP002-3.001-0509-C01 „Повишаване на енергийната ефективност…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.