wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА „БАЛДИМ-ФЕДЕРН“ ООД

На 16 май 2017 г. от 13:00 часа в административната сграда на „Балдим–Федерн“ ООД в град Априлци се състоя пресконференция за приключването на проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент“. Събитието бе проведено в изпълнение на мерките за информираност и публичност по договор за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Областен информационен център – Ловеч взе участие в отговор на получена покана. Екипът за управление на проекта представи на присъстващите презентация за изпълнението на всички дейности по проекта стъпка по стъпка, като сподели и трудностите, които са преодолявани. При заложен по договора бюджет от 1 679 250 лева, след изпълнението на проекта с проведените необходими тръжни процедури реално изразходваният бюджет е 1 677 133,20 лева. Заявената безвъзмездна финансова помощ е 998 732,82 лева, от които 848 922,90 лева са европейско финансиране, а 149 980,92 лева – национално. В изпълнение на договорените дейности са закупени, доставени и въведени в експлоатация три броя цифрово-програмни производствени машини, важно измервателно устройство и необходим към оборудването компресор. С внедряването в производството на новите машини и съоръжения фирмата оптимизира и автоматизира технологичните процеси, прецизирани са основни операции и се е повишил производствения капацитет. Достигната е прецизна изработка, контрол и поддържане на високо качество на произведената продукция. Закупеното по проекта оборудване дава възможност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието, но и подобрява ресурсната ефективност на производствения процес. Като цяло фирмата – утвърдено име в един специфичен сектор на икономиката ни, вече има възможност да произвежда и реализира по-голям брой и по-качествени експортно ориентирани продукти, да разширява присъствието си и да постига устойчива конкурентоспособност на външните пазари.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.
За допълнителна информация:
Тел.: 068/604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

НАЧАЛО НА СЕДМИЦА НА МУЗИКАТА И ТАНЦИТЕ В ЛУКОВИТ

На 15 май 2017 г. от 10:00 часа на сцената на Читалище „Съзнание - 1895 г.“ в Луковит започна Седмицата на музиката и танците по проект „Заедно“. Проектът се изпълнява…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч и ОИЦ - Видин "Заедно за Европа"

На 12 и 13 май 2017г. Областен информационен център - Ловеч гостува на заключителното събитие от инициативата "Заедно за Европа" на колегите от ОИЦ-Видин. В крепостта „Баба Вида“ Областен информационен…

Продължава...

ОИЦ - ЛОВЕЧ В ПЪСТЪР ФЕСТИВАЛ НА ПЛОЩАДА В ЯБЛАНИЦА

На 12 май в следобедните часове пъстрота от народни носии и красиви детски лица огря заедно със слънчевите лъчи площад „Възраждане“ в град Ябланица. Започна Фестивал и базар на народните…

Продължава...

ОИЦ - ЛОВЕЧ В ДЕТСКИЯ ПРАЗНИК "ЕВРОПА В МОЯ ГРАД"

На 11 май, в празничния ден за града, деца от ловешките училища изявиха талантите си и сцената на средновековната крепост на живописния хълм Хисаря оживя от техните звънки песни, забавни…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОИЦ - ЛОВЕЧ

На 10 май 2017 г. от 15:00 часа в Ден на отворените врати гости на Областен информационен център – Ловеч бяха деца от Ученическо общежитие – Ловеч в събитие, посветено…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.