wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

ДЕСЕТДНЕВКА НА ЕВРОПА В ТРОЯН С ОИЦ-ЛОВЕЧ

На 28 април 2017 г. от 17:30 часа на сцената на Читалище „Наука – 1870“ в Троян гостите на града, а също и родителите и приятелите на участниците, видяха едно вълнуващо музикално шоу. Представиха ни го пеещите и танцуващи „Усмивки“ – децата от Вокална студия „Усмивка“. Този концерт се явява финал на Дните на талантите и интересите за 380 ученици, показвали умения по рисуване, четене, разказване, мултимедийни презентации, пеене, свирене, танцуване, дори и по готвене и отглеждане на домашни любимци. Специален поздрав към всички участвали отправи при откриването на концерта кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова. А после на сцената излезе големият приятел на вокалната група композиторът Андрей Дреников и поведе влакчето на талантите с децата от карнавалното дефиле към незабравим песенен спектакъл. Концертът на Вокална студия „Усмивка“ е начало на друга десетдневка от събития, посветени на Европа, като част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион“. Областен информационен център – Ловеч имаше честта да поднесе на ръководителя на детската формация г-жа Светла Червенкова подаръци за малките, но талантливи творци.
Десетдневката на Европа продължи с поредица празнични събития, с които традиционно честват в общината 9 май - Деня на Европа.
„Съкровищница на знанието“ е иновативна и забавна надпревара между ученици от четири образователни институции в града, посветена и на 10-годишното членство на България в ЕС. Идеята е на Средно училище „Васил Левски“, в което преподавателите по информационни и компютърни технологии са разработили мобилно приложение за състезанието. Ползвайки телефоните си, таблети или лаптоп, участвалите деца преминаха през значими обекти, регистрираха важни символи, отбелязваха табели на финансираните с европейски средства проекти, решаваха интересни задачи и събираха електронно точки от отговори на въпроси. Областен информационен център – Ловеч осигури на място награди не само за победителите.
За пореден път на този ден се проведе Парад на знамената. Въпреки деветомайския дъжд, Представителният общински младежки духов оркестър с мажоретки пренесе флаговете на всички държави от Европейския съюз в тържествен марш по главните улици и ги постави на официалната сцена за празника. В залата на Читалище „Наука – 1870 г.“ прозвуча химнът на Европа, а официалното слово беше на единадесетокласничката Пламена Найденова, участвала в събитието „Кмет за един ден“. „Единни в многообразието!“ - ни пожелаха в изнесения концерт момичетата от Трио „D’verse“ и троянските деца от Танцово студио „Бордо“.
Отбелязването на 9 май в Троян е финал на цяла десетдневка, посветена на Европа, с която община Троян се включи и присъства на картата със събития в кампанията „Европа в моя регион 2017“.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

Повече инормация и снимки от събитията можете да намерите на дарес: https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-253751114729872/photos/?tab=album&album_id=1099213173516991

 

TEN DAYS OF EUROPE IN TROYAN


On April 28, 2017 at the scene of the “Nauka – 1870” Community Centre in Troyan an exciting and interesting musical show was presented by the talented children of the “Usmivka” (Smile) Vocal Studio. Lots of guests, parents and friends enjoyed the show. This concert was the final event of the Days of talents and interests, in which 380 kids took part, presenting their knowledge and abilities in drawing, reading, cooking, playing different musical instruments, singing dancing, telling stories, raising pets, etc. The concert was opened by the Mayor of the Municipality of Troyan- Donka Mihailova, who greeted all the participants and guests. Another very special guest and a close friend to the kids – the composer Andrey Drenikov also complimented the participants and led the carnival defile, the so called “talented train” to an unforgettable musical spectacle. The concert of the Vocal Studio “Usmivka” (Smile) put the beginning of another ten days of events, dedicated to Europe, as part of the ongoing European initiative “Europe in my region”2017. The District information point provided awards for the youngest, but most talented participants in the concert.
The other Ten days of Europe proceeded with lots of interesting events traditionally held by the Troyan Municipality, celebrating the Day of Europe.
On May 9th pupils from four secondary schools in Troyan took part in an innovative and entertaining game called “The Treasury of knowledge”, devoted to the 10th anniversary of Bulgarian membership in the EU. The idea for this game came from the “Vassil Levski” Secondary school in Troyan. Information and computer technologies’ teachers from the school have developed a specialized mobile app for the game. The game was actually a competition between 4 teams of pupils who used their smart phones and tablets to discover different objects and EU funded projects, to locate them on a map, to register some significant symbols in the app and to solve different kinds of problems. At the end of this interesting journey the four teams’ work was evaluated and the kids with the best results won the competition. The District information point gave small prizes for all the participants in the game, not only for the winners.
The celebrations on May 9th continued in the afternoon with the traditional “Flag parade”. Regardless of the heavy rain the Municipal Brass –band together with the Cheerleaders’ team marched with all the 27 national flags of the Member-states of the EU through the City square and raised them on the scene of the “Nauka – 1870” Community Center. Then the hymn of the European Union was played, the Young Mayor for one day – Plamena Naidenova opened the following solemn concert and congratulated all the guests and citizens of the town. The audience enjoyed a spectacular show, performed by the girls of the “D’verse” vocal trio and the dancing Studio “Bordo”.
The Day of Europe – May 9th was the final of the “Ten days of Europe” in Troyan, which included the town in the global European campaign “Europe in my region 2017”.

More information about the events and pictures you may find here:   https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-253751114729872/photos/?tab=album&album_id=1099213173516991


За допълнителна информация:
Тел.: 068/604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

ЕВРОПА Е НАШИЯТ ОБЩ ДОМ В ТЕТЕВЕН

Много настроение и публични изяви донесе тазгодшния 9 май – Ден на Европа на екипа на Областен информационен център – Ловеч, който присъства на празничните събития в три различни общини…

Продължава...

ОИЦ – ЛОВЕЧ В АПРИЛСКИТЕ ТЪРЖЕСТВА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

В хода на националната инициатива „Заедно за Европа“ Областен информационен център – Ловеч участва в три големи събития по повод Деня на Европа в Априлци, Тетевен и Троян.На 9 май…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГРАД ЯБЛАНИЦА ПО ПРОЕКТ НА ВИЕМЛАБС ООД

На 28 април 2017 г. в град Ябланица Областен информационен център – Ловеч участва в пресконференция, проведена от фирма ВиЕмЛабс ООД, бенефициент по проект „Внедряване на иновативно компютърно и мобилно…

Продължава...

ОИЦ - Ловеч в Бизнес форум

На 27 април 2017 г. екипът на Областен информационен център - Ловеч се включи в Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика”, който се проведе от 13.00 до 17.00…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч и младите хора в Граждански дебат „Заедно за Европа“

Сериозен интерес провокира проведеният от Областен информационен център – Ловеч днес, 25 април 2017 г., „Граждански дебат“. Събитието бе част от националната инициатива „Заедно за Европа“, провеждана от мрежата от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.