wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 300

Встъпителна пресконференция по фирмен проект в Ябланица

На 28.04.2017 г., от 14:30 часа, в заседателна зала на Община Ябланица, гр. Ябланица, ул. Мико Петков № 1 – 3 /вход южен на новата административна сграда/, ще се проведе информационен ден по Проект „Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг „Honest Survey”.
Информационното събитие ще представи пред заинтересованите страни целта на проекта, предстоящите дейности и ползите от въвеждането на иновативния продукт.
Проектът се реализира от фирма ВиЕмЛабс ООД, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Ви Ем Лабс“ ООД чрез въвеждане на пазара на световно иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey на базата на създаден и оборудван нов стопански обект за производството му.
Очаква се с реализирането на този проект да се създаде възможност за диверсификация на портфолиото на дружеството, което ще осигури дългосрочни финансови постъпления, експанзия на международни пазари и разширяване на възможностите за растеж. Тези цели ще се постигнат освен чрез предоставяне на бутикови софтуерни услуги (една услуга към един клиент), така и чрез пазарна реализация на собствени приложения за мобилни устройства (един продукт към много клиенти). И в двата случая се осигурява висока добавена стойност посредством имплементирането на знание-интензивни, високотехнологични решения.

За контакти и допълнителна информация пишете на Веселин Митев (гл. координатор по проекта): mitev@vmandco.com

Продължава...

ФЕСТИВАЛ И БАЗАР НА НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ И ЗАНАЯТИ В ЯБЛАНИЦА

Община Ябланица се включва в общоевропейската инициатива „Европа в моя регион 2017“ с фестивал и базар на народните обичаи и занаяти, който се провежда за трети път като устойчивост по…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СОЦИАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА УГЪРЧИН

Община Угърчин, съвместно с ОИЦ-Ловеч представя два действащи социални проекта – „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Угърчин“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките…

Продължава...

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЛЕТНИЦА

Община Летница и Областен информационен център – Ловеч ще се включат в националната инициатива „Заедно за Европа“ и общоевропейската кампания „Европа в моя регион 2017“ с два празника – Спортен…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

На 9 май 2017 г. Община Априлци съвместно с Областен информационен център – Ловеч организират Ден на отворените врати в посетителски демонстрационен център, обособен в Народно читалище „Светлина – 1895“,…

Продължава...

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

В ден от първата десетдневка на май месец Областен информационен център – Ловеч и Община Тетевен ще се проведат Ден на отворените врати в Професионалната гимназия по горско стопанство и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.