wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНА

На 13.12.2018 г. Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на  Проект  №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

На 28.11.2018 г. в офиса си в град Монтана Областният информационен център (ОИЦ – Монтана) проведе работна среща с медиите. На нея експертите от центъра представиха актуални процедури и мерки…

Продължава...

ОБЩИНА МОНТАНА ИЗПЪЛНЯВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Две мобилни станции ще следят чистотата на въздуха в Монтана през следващата година. Доставката на автоматичните станции, които ще работят 24 часа в различни точки на града е една  от мерките предвидени…

Продължава...

ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЯ ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В МОНТАНА И РЕГИОНА ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект на три неправителствени организации от Румъния и България представя природните забележителности в двете страни чрез мобилно приложение. Идеята на проекта "Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси…

Продължава...

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ МОНТАНА

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) и Община Монтана организираха форум – граждански диалог за бъдещето на Кохезионната политика и развитието на област Монтана. В него се включиха…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.