Печат на тази страница

Информационни срещи във всички общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на четвъртия си цикъл от срещи за 2015 г. Събитията бяха част от Националната кампания „Заедно за съпричастността”.

В рамките на инициативата, организирана от 28-те информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и управляващите органи на програмите 2014 – 2020 г., експертите обучиха координаторите и доброволците на БЧК от всички общини в страната, като ги запознаха с възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. дава на представители на уязвимите групи. Целта е служителите на БЧК да предоставят тази информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се.

В периода 9 – 24 ноември екипът на ОИЦ – Монтана обучи 132 доброволци и координатори на БЧК в 11-те общини на областта. На срещите присъстваха и представители на местната власт и общинските администрации.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic.montana@eufunds.bg

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA