wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 03.04.2017 г. – 27.04.2017 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) стартира цикъл от срещи в 11-те общини от област Монтана, на които ще представи актуални процедури и мерки, както и добри практики по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  Заедно с това ще бъде представена и темата за предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, през 2018 г.

Поканени участници в срещите са представителите на общини, НПО, училища, читалища, бизнес, земеделски производители и др.

Събитията ще се проведат по следния график:

Дата Община Място Адрес Време
1 03.04.2017 г. Чипровци Заседателна зала на Община Чипровци

гр. Чипровци,

бул. "Петър Парчевич" № 45

10:00 - 12:00 ч.
2 05.04.2017 г. Г. Дамяново Заседателна зала на Община Г. Дамяново

с. Георги Дамяново,

ул. "Единадесета" № 2

10:00 - 12:00 ч.
3 06.04.2017 г. Брусарци Клуб на пенсионера гр. Брусарци
ул. "Георги Димитров" № 106
10:00 - 12:00 ч.
4 10.04.2017 г. Медковец Заседателна зала на Община Медковец

с. Медковец,

ул. "Георги Димитров" № 26

10:00 - 12:00 ч.
5 11.04.2017 г. Вълчедръм НЧ "Рало-1891"

гр. Вълчедръм,

ул. "България" № 22

10:00 - 12:00 ч.
6 12.04.2017 г. Якимово Заседателна зала на Община Якимово с. Якимово
ул. "Европа" № 8
10:00 - 12:00 ч.
7 19.04.2017 г. Бойчиновци Заседателна зала на Община Бойчиновци

гр. Бойчиновци,

ул. "Гаврил Генов" № 2

10:00 - 12:00 ч.
8 20.04.2017 г. Лом Заседателна зала на Община Лом

гр. Лом,

ул. "Дунавска" № 12

10:00 - 12:00 ч.
9 24.04.2017 г. Берковица Заседателна зала на Община Берковица

гр. Берковица,

пл. "Йордан Радичков" № 4

10:00 - 12:00 ч.
10 26.04.2017 г. Вършец

СПА хотел

"Съни гардън"

гр. Вършец,

бул. "България" № 6

10:00 - 12:00 ч.
11 27.04.2017 г. Монтана ОИЦ - Монтана

гр. Монтана,

ул. "Иван Аврамов" № 10

10:00 - 12:00 ч.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.