wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12.05.2017 г. в гр. Вършец Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) със съдействието на Община Вършец организира открита приемна в Спортната зала в град Вършец, изградена по проект „Многофункционален спортен център“, финансиран по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.

Домакин на събитието бе кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров. Присъстваха учители, граждани и гости на града.

Спортната база е уникална и единствена по подобие в Област Монтана, обяви кметът на общината инж. Иван Лазаров. В нея има игрища за волейбол, баскетбол, тенис на корт и покрит плувен басейн.

Мая Димитрова – управител на ОИЦ – Монтана, приветства присъстващите и посочи колко важни и значими годишнини се отбелязват с националната кампания „Заедно за Европа“, а именно:

-  60 години Европейски социален фонд;

-  10 години от присъединяването на България към Европейския съюз;

- 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) в страната.

С презентация управителят на ОИЦ – Монтана представи изграденото и постигнатите резултати след изпълнението на проекта, на обща стойност 5 856 906 лева. Средствата са използвани за изграждането на многофункционална спортна зала – спортно поле, предвидено основно за волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, както и необходимите обслужващи помещения – съблекални, фитнес-зали, възстановителен център и медицински кабинет. Трибуните в залата са с капацитет 730 зрители. Част от проекта е и изграденият плувен басейн с размери 25 на 12 м.

Събитието завърши с предложения за организиране на различни спортни прояви и състезания в спортната база.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.