Печат на тази страница

На 2 ноември 2017 г. в офиса на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) се проведе работна сраща с регионални и местни медии, на която бе дадено началото на поредица от информационни срещи. В периода 07.11.2017 г. – 29.11.2017 г. експертите от ОИЦ – Монтана ще посетят 11-те общини от област Монтана, където ще представят актуални процедури и мерки по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и проектите на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г.

С презентация медиите бяха запознати с обобщени данни за броя на проектите в 5-те области от Северозападния регион за развитие (СЗР) по Оперативните програми (ОП).

За програмен период 2007 – 2013 г. по ОП в Област Монтана са изпълнени 171 проекта за малко над 167 млн. лв. Най-много са по ОП „Транспорт”, по която бе финансирано изграждането на околовръстния път на Монтана. Около 46 млн. лв. са инвестирани по ОП „Околна среда”. По тази програма бе изграден „Водният цикъл“ в областния град. На трето място по изплатени средства е ОП „Регионално развитие“ с малко над 38 млн. лева. С тях са ремонтирани и обновени паркове, болници и училища.

От началото на новия програмен период 2014 – 2020 г. в Област Монтана до края на септември тази година по Оперативните програми са усвоени почти 28 милиона лева и осъществени 142 проекта, значителна част от тях в община Монтана. Основната част от средствата – 21 млн. лв., са получени по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. По „Региони в растеж” са изплатени близо 2,2 млн. лв.

В областите от СЗР Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен в ПП 2014 – 2020 г. са инвестирани 254 милиона лева. Това  представлява 10,64 на сто от всички изплатени в страната средства, съобщи Мая Димитрова, управител на  центъра. 


           

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg; oic@montana.bg

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg