wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 9 май 2018 г. Областен информационен център – Монтана организира  Ден на отворените врати на стадион „Огоста“ в гр. Монтана, обновен по проект „Модернизине и подобраване на спортна инфраструктура в трансраничен регион Монтана – Пирот“. Проекът е финасиран от Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) България – Сърбия, чрез  Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Средствата са на обща стойност 682 045 €, от които безвъзмездната помощ за община Монтана е 100 % - 462 934 €, а 219 111 € са за община Пирот, от които собственият им финансов принос (15%) е в размер на 32 867 € . Водеща организация по изпълнението на проекта е Спортен център - Пирот, а община Монтана е партньор. Изградени и обновени са 3 мултифункционални спортни съоръжения – две в Пирот и едно в Монтана. В община Монтана това е градският стадион „Огоста“, който е  модернизиран чрез изграждане на лекоатлетическа писта, прожекторно осветление и стационарна напоителна система. Конкретните цели на проекта са чрез изграждането на спортните съоръжения да се мотивират децата да спортуват повече и да опознават природата.

Денят на отворени врати на стадион „Огоста“ съвпадна със състезание „Млад огнеборец 2018”, което се проведе на обновената лекоатлчетическа писта.  В надпреварата взеха участие шест отбора от Монтана, които се състезаваха в дисциплините „400 метра щафетно бягане с препятствия” и „бойно разгръщане на състезателна пътека”. Отборът на ПМГ „Св. Климент Охридски” - Монтана се класира на първо място. Победителите получиха статуетки, медали и предметни награди.

Иинициативата „Европа в моя регион 2018“ цели да насърчи европейските граждани да се заинтересуват и запознаят с проекти в своя регион, реализирани със средства от Европейския съюз, затова и екипът на ОИЦ – Монтана избра да представи и запознае участниците с един значим за подрастващото поколение проект.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.