wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 16 – 17 май 2018 г. в Спа хотел „Ата“ – гр. Вършец, се проведе двудневен семинар на тема „Повишаване и осведомяване на учениците от Община Монтана относно Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. Събитието се организира по проект на Община Монтана, спечелен след конкурс на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. Партньор по проекта е Природо – математическа профилирана гимназия „Св. Кл. Охридски“ – гр. Монтана. Проектът е класиран на първо място от около 100 проекта от цялата страна: http://www.namrb.org/srokat-za-utchastie-v-konkursa-za-malki-proekti-svarzani-s-bpses-2018-se-udalzava-do-24-11-2017-g.

 Събитието бе открито от зам. кмета на Община Монтана Тихомир Антонов, който в приветствието си изтъкна реалните ползи на България и на Община Монтана от члленството ни в ЕС. Припомни какво се случва през последните 10 години и как са се променили условията за живот и възможностите за реализация на младите хора.

Изборът на целева група не е случаен. Това са ученици, които вземат активно участие в конкурси, състезания и други образователни инициативи, свързани с европейската тематика. Те са интелигентнии подготвени млади хора с интерес към света, който ги заобикаля.Участват активно във важни събития на Община Монтана. Проектът е в унисон с един от четирите приоритета на българското председателство – развитието на младите хора.

В програмата се включи Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана). Неговите презентации предствиха различни аспекти „Европейските институции“, „Ролята на ЕС и ролята на Председателство на ЕС“, „Българското председателство – икономически и социални ефекти” и „Приоритетите на българското председателство“.

Учениците бяха запознати с основните интитуции отговорни за разработването на политики и вземането на решения, наречени Институционален триъгълник – Европейска комисия, Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз. Бе пояснено, че председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип като на всеки шест месеца,  са т.нар. "тройки" от последователни водачи.

От 1 януари 2018 г. страната ни пое ротационното Председателство на Съвета на ЕС за период от шест месеца. Като ръководител тя организира и управлява заседанията на Съвета и го представлява в отношенията му с Европейската комисия и Европейския парламент. Тя е част от „тройката“ страни, председателстващи Съвета за период от 18 месеца, заедно с Естония и Австрия. Приоритетите на „триото“ се вписват в рамките на плана „Европа 2020“.

България по време на председателството е избрала четири приоритета – бъдещето на Европа и младите хора, европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, сигурност и стабилност в силна и единна Европа и цифрова икономика и умения на бъдещето. 

По време на събитието бяха дискутирани и предизвикателствата, които стоят пред страната ни – задълженията, които България трябва да изпълни по време на председателството.

Работа по групи на тема „Аз съм гражданин на Европейския съюз“ – накара учениците да споделят лични виждания за важността на членството на България в Съюза и председателството на Съвета на ЕС. Участниците написаха: „От позицията на младите хора, можем със сигурност да кажем, че бъдещето е възможно само тогава, когато всички заедно работим за неговото постигане“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.