wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проект на три неправителствени организации от Румъния и България представя природните забележителности в двете страни чрез мобилно приложение. Идеята на проекта "Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион" е чрез създадено приложение за мобилни устройства, което функционира като навигатор, да осигури актуална информация в текст и снимки за туристическите забележителности и атракции в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен в България и Олт, Долж и Мехединци в Румъния. Мобилното приложение улеснява туристите, които са решили да пътуват около природните забележителности в целевия регион, насочва ги и информира за предварително зададения обект или маршрут. Функционалността на приложението позволява по-нататъшно планиране на маршрута, както и споделяне на предпочитан маршрут. Приложението може да се изтегли безплатно от Apple App Store и Google Play под наименованието NATURE IN HAND. За улеснение на потенциалните туристи са разработени QR кодове за бърз достъп до свалянето му.

За Android операционни системи за iOS операционни системи
Проектът, изпълняван по Програма Интеррег Румъния - България с водеща организация Агенцията за регионално развитие и бизнес център (АРРБЦ) 2000 - Монтана в партньорство с АРРБЦ Видин и Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновавации в Крайова, бе представен на семинар, организиран от АРРБЦ 2000 – Монтана. На него присъстваха представители на туристически информационни центрове, представители на общини от региона и Местни инициативни групи, както и екипа на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана). Финансирането му е на стойност 511 696 евро от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.