Печат на тази страница
Областен информационен център - Монтана (ОИЦ-Монтана) отчете постигнатото и представи плановете си за 2013 г. пред журналисти, местни координатори по оперативните програми и партньори. Статистиката сочи, че през 2012 г. експертите в центъра са организирали 26 информационни срещи, 6 работни срещи с медиите, информационна среща с ученици от 11 и 12 клас, съвместно с Европа директно - Враца, както и са участвали във форуми и събития на Областна администрация - Монтана и Регионална библиотека „Гео Милев" - гр. Монтана, на които са представили дейностите и услугите на центъра. 510 експерта от областна и общинска администрация, фирми, бенефициенти, училища, читалища, неправителствени организации и представители на широката общественост са се запознали с Кохезионната политика на Европейския съюз, Структурните и Кохезионния фонд, седемте оперативни програми в България, както и с възможностите за разработване на проекти. Индивидуалните въпроси, зададени към експертите в офиса, по телефона или изпратени по електронната поща са 234. Посетителите имат възможност да използват „тъч скрийн" устройство, снабдено с два сензорни екрана. Чрез него може да се правят допълнителни справки и да се търси информация за еврофондовете, оперативните програми и актуалните схеми. Експертите в центъра отчитат най-голям интерес към проекта за енергийно обновяване на българските домове, към програмите, които осигуряват заетост на безработни младежи, за възможностите за безвъзмездно финансиране чрез еврофондовете на бизнес идея в начален етап, за финансиране на екотуризъм и къщи за гости, към схемите „Безопасен труд" и „Развитие на професионалното образование и обучение съвместно с работодателите" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и схема „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Конкурентоспособност", не са малко и въпросите затова какъв вид услуги, предлага ОИЦ-Монтана. През следващата година експертите ще продължат да предоставят информация за възможностите на оперативните програми, за процеса на планиране на новия програмен период 2014-2020, за мерките, които ще се финансират от новите оперативни програми, за успешно изпълнени проекти на областно ниво. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Горан Беремлийски Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: +359 96 300 560 Моб.: +359 879 958 078 E-mail: goran@montana.bg