wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В първия учебен ден, пред ученици от ОУ „Никола Вапцаров" и гимназия „Д-р Иван Панов" - гр. Берковица, екипът на Областен информационен център - Монтана обяви началото на фотоконкурс на тема „Как Европейският съюз промени моя регион". Целта на конкурса е да засили интереса на учениците към проекти, които са финансирани по 7-те оперативни програми и се изпълняват на територията на област Монтана. Петчленно жури, с председател Савета Петрова, ще оцени и класира най-добрите. Всеки изпратил снимка ще се бори за велосипед, фотоапарат, таблет и други поощрителни награди. Снимките трябва да са придружени от кратък текст за проекта, името, възрастта и училището на участника. Фотосите се приемат на електронната поща (oic.montana@eufunds.bg), по пощата или на място в офиса на ОИЦ - Монтана (Монтана 3400, ул. „Иван Аврамов" №10) до 17.00 часа на 29 ноември 2013 г. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана   Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.