wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Творбата на Габриела Георгиева от ГПЧЕ „Петър Богдан" - гр. Монтана беше класирана на първо място в регионалния конкурс за есе на тема „Как ни промени Европейският съюз?", организиран от Областен информационен център - Монтана. В есето си Габриела посочва, че най-голямото предимство от членството ни е възможността всички ние да бъдем и да се чувстваме граждани на Европейския съюз, а най-голямата полза от това е свободното движение. В изложението си тя посочва видимите и невидими промени и отбелязва „...често не се замисляме какво всъщност значи тази Общност за нас и защо е толкова определящо да сме част от нея." Габриела не подминава и да опише разочарованието на обществото ни от членството, свързано преди всичко с огромните предварителни очаквания и задава риторичния въпрос „Но нима Европейският съюз се изразява само в по-високи заплати и по-малко корупция?". Най-важната задача за страната ни, пише Габриела, е „да съумее да задържи младите хора у нас". След което отбелязва, че голяма част от завършващите средно образование избират да продължат висшето си образование извън страната ни, вероятно „Подтикнати от надеждата да получат по-добро образование и перспективата за добро бъдеще. За съжаление, много от тях не се връщат. И аз ли ще съм една от тях? Най-вероятно!" На второ и трето място са Нанси Борисова и Антония Левонтова, ученички в ПМГ „Св. Климент Охридски" - гр. Монтана. До крайния срок бяха получени 8 творби, които преминаха през оценка от комисия от преподаватели по български език и литература. Голяма част от участниците са успели да засегнат предварително обявените от ОИЦ - Монтана под теми за ролята и значението на Кохезионната политика, обществената значимост на проектите, реализирани на територията на област Монтана по оперативните програми и приоритетите за програмния период 2014 - 2020 г. В конкурса право на участие имаха всички ученици от 11 и 12 клас от област Монтана. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.