wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОУ „Никола Първанов" - гр. Лом и ОУ „Иван Вазов" - гр. Берковица стигнаха до финала на футболния турнир от националната инициатива „Да спортуваме ЗАЕДНО" за област Монтана. Те премериха сили в една доста напрегната и емоционална битка, в която децата от Лом се наложиха с 4 на 1 над Берковица. За третото място се състезаваха СОУ „Христо Ботев" - гр. Брусарци и СОУ „Отец Паисий" - с. Медковец. Абсолютните победители в тази битка бяха учениците на „Отец Паисий" с 5 на 1. Турнирът беше открит от Александрина Здравкова, управител на ОИЦ - Монтана, която благодари за ентусиазма, с който инициативата е приета от директорите и учениците и подчерта, че до децата най-лесно и бързо се достига чрез спорта, в който те умеят да се раздават без задръжки и притеснения и пожела успех на всички участници. Много положително настроение, енергия, ентусиазъм и спортен хъс показаха учениците от всичките 8 общини, участвали в днешния турнир по футбол. Той е част от най-мащабната инициатива на мрежата от 28 центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Работата на центровете е да предоставят информация за европейските фондове, програми и проекти и за възможностите да се получи финансиране чрез разработване на проект. Наградите за класираните на първите три места - купи, спортни екипи и футболни и баскетболна топки, бяха връчени от г-н Кирил Езекиев, държавен експерт в Администрацията на Министерския съвет, г-жа Рени Янева, ръководител на проекта на ОИЦ - Монтана и Александрина Здравкова, управител на центъра. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.