wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Подобряване на градската среда, социални услуги, подкрепа за малките и средни фирми и развиване на предприемаческия дух поискаха гражданите на Лом, Берковица, Вършец, Монтана и Чипровци по време на първите срещи и приемни от кампанията „Да създадем заедно България 2020 г.", организирани от Областен информационен център - Монтана. Събирането на мненията на гражданите продължава до 5 април 2015 г., а в периода от 23 до 27 март центърът ще посети общините Бойчиновци, Брусарци и Вълчедръм. Изграждане на Палеонтологичен музей, както и музей на д-р Дамян Иванов в гр. Вършец, киносалон, център по интереси за осмисляне на свободното време на децата и повече детски площадки са само малка част от конкретните предложения на гражданите. Голяма част от исканията са свързани с цялостното подобряване на културната и туристическа инфраструктура и нейното използване за привличане на групи туристи както от страната, така и от съседните Румъния и Сърбия. За целите на кампанията екипът на ОИЦ - Монтана разработи електронен вариант на анкетата, който може да се попълва чрез следния линк: https:////docs.google.com/forms/d/1Vcbpe44FReDrDfTdoso2fhWeEo_BJePean-Avc_Fus0/viewform?usp=send_form Мненията на гражданите ще бъдат обобщени в брошура. Чрез втори цикъл от информационни срещи експертите от ОИЦ - Монтана ще представят конкретни процедури по оперативните програми, чрез които ще могат предложенията на гражданите да станат реални проекти. Кампанията в Монтана приключва с концерт и изнесена приемна за новите оперативни програми на централния площад в гр. Монтана на 8 май от 17.00 часа, в навечерието на Деня на Европа. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.