wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 23 - 27 март 2015 г. експертите на ОИЦ - Монтана събраха мненията на граждани и представители на общинска администрация, читалища, учебни заведения и неправителствени организации от общините Бойчиновци, Брусарци и Вълчедръм, относно проектите, които биха искали да се реализират в техните населени места. Сред най-честите искания продължава да е инфраструктурата, свързана с подобряване на градската среда, следвана от социални услуги за възрастни и самотно живеещи хора, както и насърчаване на малките и средни фирми. Получените анкетни карти от началото на кампанията „Да създадем Заедно България 2020" вече са близо 150. Събирането на мненията на гражданите продължава до 5 април 2015 г., а в периода от 31 март - 3 април центърът ще посети общините Георги Дамяново, Медковец и Якимово. За удобство на всички, които желаят да споделят своето предложение е разработена електронна анкета, достъпна за попълване от следния линк  https:////docs.google.com/forms/d/1Vcbpe44FReDrDfTdoso2fhWeEo_BJePean-Avc_Fus0/viewform?usp=send_form Мненията на гражданите ще бъдат обобщени в брошура. По време на втория цикъл от информационни срещи експертите от ОИЦ - Монтана ще представят конкретни процедури по оперативните програми, чрез които събраните предложения да станат реални проекти. Кампанията в Монтана приключва с концерт и изнесена приемна за новите оперативни програми на централния площад в гр. Монтана на 8 май от 17.00 часа, в навечерието на Деня на Европа. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA   

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.