wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ОИЦ – МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2018“

На 9 май 2018 г. Областен информационен център – Монтана организира  Ден на отворените врати на стадион „Огоста“ в гр. Монтана, обновен по проект „Модернизине и подобраване на спортна инфраструктура в трансраничен…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ПРЕДСТВИ АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

В периода 27.03.2018 - 20.04.2018 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) организира и проведе 11 публични информационни събития в различни населени маста в общините от област Монтана.…

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА ВТОРА ПОКАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

На 14.02.2018 г. в хотел „Огоста“ гр.Монтана  се проведе информационен ден за представяне на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020  г. Събитието се организира по повод втората Покана за…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНА

На 20 декември 2017 г. екипът на Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на  Проект  №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна…

Продължава...

СЕМИНАР НА ТЕМА: „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ“ И ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014 – 2020 Г.

На 5 и 6 декември 2017 г. в хотел „АТА“, гр. Вършец се проведе обучителен семинар на тема: „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ (ФМФИ) и Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.