wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 22 март 2017 г. екипът на Областен информационен център – Монтана, по покана на Кмета на Община Берковица – инж. Милчо Доцов, участва в пресконференция за стартиране на проект…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”

Конкурсът се организира в рамките на кампанията „Заедно за Европа” на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната и е посветен…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА ПРОВЕДЕ ОИЦ – МОНТАНА

На 13.03.2017 г. в офиса на Областен информационен център – Монтана, ул. „Ив. Аврамов“ №10 се проведе информационна среща с представители от училищата (педагогически съветници, класни ръководители и учители) от…

Продължава...

С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОИЦ – МОНТАНА ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

На 10.03.2017 г., Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) събра регионални и местни медии на пресконференция, с което даде начало на националната инициатива „Заедно за Европа“ на 28-те…

Продължава...

165 ПРОЕКТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Всичките 11 общини в област Монтана изпълняват проекти по оперативните програми и по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Това са общо 38 договора на стойност 20 694 891,09 лв.,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.