wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ЕВРОПРОГРАМИТЕ ПРЕЗ 2017 г. ПРЕДСТАВИ ОИЦ – МОНТАНА

В периода ноември – декември 2016 г. Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) проведе поредица от информационни събития в общините от област Монтана за представяне на процедури и…

Продължава...

Атуални и предстоящи процедури и мерки с европейско финасиране представи ОИЦ – Монтана

В периода 27 септември  – 19 октомври 2016 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана проведе цикъл от срещи, на които представи актуални процедури и мерки по програмите,…

Продължава...

ОИЦ – Монтана представи пред медиите предстоящи събития

На работна среща с журналисти ОИЦ –  Монтана представи предстоящите си събития през месеците септември и октомври 2016 г. В периода 27.09.2016 г. – 20.10.2016 г. екипът на центъра стартира…

Продължава...

ЗАВЪРШИ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“

С изложение на фирми Областен информационен център – Монтана сложи край на Националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“ на Мрежата от 28 информационни центъра в България за популяризиране на Европейските структурни и…

Продължава...

Конференция "Подпомагане на малкия и средния бизнес през 2016 г." в Монтана

Конференция на тема „Подпомагане на малкия и средния бизнес през 2016 г.“ се проведе на 21 април (четвъртък) в залата на Областната администрация в Монтана. Събитието бе организирано от Изпълнителната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.