wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ОИЦ – Монтана стартира кампанията „Успешни ЗАЕДНО“

На състоялата се днес пресконференция експертите от Областен информационен център – Монтана дадоха старт на Националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“ в областта. Общата инициативата на мрежата от 28 информационни центъра е…

Продължава...

ОИЦ - Монтана обучи доброволци и координатори на БЧК

Информационни срещи във всички общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на четвъртия си цикъл от срещи за 2015 г. Събитията бяха част от Националната кампания…

Продължава...

Процедури за образователна интеграция по ОПНОИР представи ОИЦ - Монтана

В периода 5 – 16 октомври Областен информационен център – Монтана проведе информационни срещи във всички общини от областта и представи процедури „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца…

Продължава...

ФИРМИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩИНИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ПО ОПРЧР

Над 50 представители на фирми, неправителствени организации и общини участваха в информационната среща на Областен информационен център - Монтана на 22 юли 2015 г. за представяне на възможностите за наемане…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА ОТЧЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

На 10 юни 2015 г. екипът на Областен информационен център - Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Основната му задача, като част от национална мрежа от 28 центъра…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.