wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРОННО ЩЕ Е КАНДИДАТСТВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

 На 4 юни (четвъртък) 2015 г. Областен информационен център - Монтана организира информационна среща - обучение за представяне на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020. По време на…

Продължава...

ОБЛАСТИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИНВЕСТИРАТ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2015 Г., ПРЕДСТАВИ ОИЦ – МОНТАНА

 В периода 16 - 30 април 2015 г. Областен информационен център - Монтана проведе 11 информационни срещи в общините от областта за представяне на процедурите по 7-те оперативни програми, които…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Областен информационен център - Монтана представи на 17 април 2015 г. пред фирми от областния град първата процедура за 2015 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) - „Подобряване…

Продължава...

ПОСЛЕДНА СЕДМИЦА ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Близо 200 анкетни карти са получени в Областен информационен център - Монтана в рамките на националната кампания „Да създадем Заедно България 2020". Те включват 270 конкретни предложения, обхващащи 24 области,…

Продължава...

ВТОРА УСПЕШНА СЕДМИЦА ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ МОНТАНА

В периода 23 - 27 март 2015 г. експертите на ОИЦ - Монтана събраха мненията на граждани и представители на общинска администрация, читалища, учебни заведения и неправителствени организации от общините…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.