wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ФИРМА „ПЛАСЕКА“ ПРЕДСТАВИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО И ЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ В МОНТАНА

На информационен ден организиран във фирма „Пласека“ ЕООД, инж. Пламен Тодоров управител на дружеството представи новозакупеното оборудване за производство на метални изделия. Дружеството заменя старото си оборудване и въвежда в…

Продължава...

ПРОЦЕДУРАТА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ С БОНУС ТОЧКИ ЗА МОНТАНА

Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) проведе информационна среща, на която представи процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. На присътващите младежи, студенти,…

Продължава...

ФИРМА „ЕМКО“ В МОНТАНА ПРЕДСТАВИ ЗАКУПЕНИТЕ МОДЕРНИ МАШИНИ

На информационен ден организиран от фирма „Емко“ гр. Монтана бяха представени новозакупените машини част от производствената дейност в завода. Едното от съоръженията е 500 тонна преса – българско производство, а…

Продължава...

„ЗА НАС ВСЕКИ ДЕН Е ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

„За нас всеки ден е ден на отворени врати“, това каза Данаил Александров Директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – Монтана в организиран  „Ден на отворени врати“.…

Продължава...

ЗАПОЗНАВАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ОБЩИНА МОНТАНА С ДЕЙНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС

На 16 – 17 май 2018 г. в Спа хотел „Ата“ – гр. Вършец, се проведе двудневен семинар на тема „Повишаване и осведомяване на учениците от Община Монтана относно Българското…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.