wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

УЧЕНИЦИ БЯХА „МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН“ В ОИЦ – МОНТАНА

На 25 март (сряда) 2015 г. ученици от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски" - гр. Монтана и ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов" - гр. Монтана, влязоха в ролята на управители на…

Продължава...

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОИЦ-МОНТАНА ЗА 2015 Г.

Два са комуникационните приоритета в работата на Областен информационен център - Монтана за 2015 г. Популяризиране на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. сред широката общественост и представяне…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ СРЕЩИ ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

Подобряване на градската среда, социални услуги, подкрепа за малките и средни фирми и развиване на предприемаческия дух поискаха гражданите на Лом, Берковица, Вършец, Монтана и Чипровци по време на първите…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014 – 2020 Г.

Областен информационен център - Монтана даде старт на националната кампания за популяризиране на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. - „Да създадем заедно България 2020 г." за област…

Продължава...

ОИЦ-МОНТАНА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2014 Г. И ПРЕДСТАВИ ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА 2015 Г.

Областен информационен център - Монтана (ОИЦ-Монтана) отчете постигнатото и представи плановете си до средата на 2015 г. пред регионални и национални медии на последната за годината пресконференция. 47 са събитията…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.