wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ТРУДНОСТИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

На 28 май 2014 г. в гр. Монтана общинските екипи от областите Монтана, Враца, Видин и Плевен, които управляват проекти по процедура „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент…

Продължава...

ГАБРИЕЛА, НАНСИ И АНТОНИЯ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА „КАК НИ ПРОМЕНИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?“

Творбата на Габриела Георгиева от ГПЧЕ „Петър Богдан" - гр. Монтана беше класирана на първо място в регионалния конкурс за есе на тема „Как ни промени Европейският съюз?", организиран от…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА СТАРТИРА ВТОРИ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ ЗА 2014 Г.

През месец юни 2014 г. Областен информационен център - Монтана ще организира и проведе втори цикъл от срещи за 2014 г. за представяне на разработената стратегия за развитие на Северозападния…

Продължава...

ИЗИСКВАНИЯТА И УСЛОВИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ДО 2020 Г., ПРЕДСТАВИ ОИЦ – МОНТАНА ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВИЯ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ ЗА 2014 Г.

В периода февруари - март 2014 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ) проведе първи цикъл от срещи за 2014 г. в общините от областта. В рамките на срещите бяха…

Продължава...

ГЕРГАНА, МАРИО, НАТАЛИ И ПЕТЯ БЯХА УПРАВИТЕЛИ НА ОИЦ – МОНТАНА НА 12 МАРТ, В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“

Гергана Георгиева, Марио Петров, Натали Иванова и Петя Цветанова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски" - гр. Монтана бяха управители и експерти в офиса на Областен информационен център - Монтана на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.