wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ОИЦ – МОНТАНА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2014 – 2020 Г.

Над 40 директори на училища и детски градини от община Монтана се запознаха с дейностите, които ще се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" за програмния…

Продължава...

ПРОДЪЛЖАВАМЕ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ДА БЪДЕМ В ПОЛЗА НА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Популяризиране на програмния период 2014 - 2020 г., представяне на добри практики и научени уроци и запознаване на широката общественост с работата на Областните информационни центрове са сред приоритети за…

Продължава...

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2014 – 2020 Г.

През 2013 г. Областен информационен център - Монтана организира над 40 публични събития с цел представяне на успешно изпълнени проекти от областта и популяризиране на оперативните програми за следващите 7…

Продължава...

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ОТ ГПЧЕ „ПЕТЪР БОГДАН“ Е ПОБЕДИТЕЛЯТ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „КАК ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРОМЕНИ МОЯ РЕГИОН“

Снимката на Габрила Георгиева от гимназия „Петър Богдан" - гр. Монтана, получи най-много точки и се класирана на първо място във фотоконкурса на тема „Как Европейският съюз промени моя регион",…

Продължава...

ФОРУМ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

На 26 ноември 2013 г. в заседателна зала на Областна администрация - Монтана се проведе среща-дискусия, посветена на разработването на стратегия за Северозападна България чрез инструмента Интегрирана териториална инвестиция и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.