wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., ПРЕДСТАВИ ОИЦ – МОНТАНА

В периода октомври - декември 2013 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ) проведе втори цикъл от срещи за 2013 г. в общините от областта на тема „Възможности 2014 -…

Продължава...

ТРУДНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА, ОБСЪЖДАХА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ В ЛОМ

Още от 2001 г. в Община Лом има доброволно приемно семейство, а през 2008 г. е утвърдено и първото професионално такова. От тогава до сега броят на семействата решили да…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

На 15 октомври 2013 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ - Монтана) проведе информационна и обучителна среща с ученици от ГПЧE „Петър Богдан", гр. Монтана. Младежите бяха запознати с…

Продължава...

УВЕЛИЧАВАНЕ НА АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ И ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – ЧАСТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

Общо 22 предложения за промени в изискванията и условията за отпускане на средства за програмния период 2014 - 2020 г. направиха бенефициенти от Монтана, Лом и Берковица. Това стана в…

Продължава...

НАД 300 ГРАЖДАНИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ОЦЕНИХА ПРИНОСА НА ЕС ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.

Чрез „изнесени офиси" през месец септември в градовете Монтана, Лом и Берковица екипът на Областен информационен център - Монтана потърси впечатленията и мненията на гражданите за европейските проекти на местно…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.