wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ПРИЕМНАТА ГРИЖА СТАВА ВСЕ ПО-УСПЕШНА В МОНТАНА, ЛОМ И БЕРКОВИЦА

Това стана ясно по време на информационна среща, посветена на приемната грижа, децата с увреждания и процеса на деинституционализация. Тя се проведе на 7 юни 2013 г. в гр. Монтана…

Продължава...

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ И ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ОТ БИЗНЕСА, ПРЕДСТАВИ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ ОИЦ – МОНТАНА

На работна среща с журналисти ОИЦ - Монтана представи плануваните събития до края на 2013 г. и договорените средства по оперативните програми от бизнеса. На 7 юни (петък) 2013 г.,…

Продължава...

ПОСЛАНИЯ ЗА ПО-ДОБРА И ПО-ЕДИННА ЕВРОПА ОТПРАВИХА В МОНТАНА ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

С цветна градина от ръчно изрисувани саксии, рисунки и много усмивки беше отбелязан Денят на Европа в Монтана. Допълнително настроение за децата и гражданите донесе и детския танцов ансамбъл „Веселяци"…

Продължава...

ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТАНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ Е ПРОЕКТНИЯТ МЕНИДЖЪР ЗА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН

Oбединение „Консултанти за енергийно обновяване на българските домове" е проектният мениджър по проект „Енергийно обновяване на българските домове" за Северозападния район за планиране. Той ще приема заявленията и изготвя индикативни…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧВА В ПОРЕДИЦА ОТ ИНИЦИАТИВИ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЕВРОПА

По повод Деня на Европа - 9 май, Областен информационен център - Монтана (ОИЦ - Монтана) партнира на Областна администрация Монтана и Европа директно Враца. Концерти на читалищни самодейци и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.