wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

В периода март-април 2013 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ) проведе поредица от информационни срещи на тема „Европейски инвестиции в твоя регион - актуални схеми и добри практики". Екипът…

Продължава...

ПЪРВО ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ В ЛОМ

В Лом вече има подадено едно заявление за интерес и подкрепа по проект „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие". В рамките на първата за тази година…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - МОНТАНА ВЪВ ВЪРШЕЦ

С информационна среща в Община Вършец ОИЦ - Монтана продължава първия цикъл от срещи за 2013 г. на тема „Европейски инвестиции в твоя регион - актуални схеми и добри практики".…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА ПО „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ И „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

С информационна среща в Община Берковица Областен информационен център - Монтана (ОИЦ - Монтана) стартира първия цикъл от срещи за 2013 г. на тема „Европейски инвестиции в твоя регион -…

Продължава...

ДОМОУПРАВИТЕЛИ НАУЧИХА ПОВЕЧЕ ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ОБНОВЯВАНЕ

Областен информационен център - Монтана (ОИЦ - Монтана) се включи в работна среща на кмета на Община Монтана Златко Живков с домоуправители. Румен Цветков, експерт по информационно обслужване и услуги,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.