wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ПРЕД ОИЦ – МОНТАНА ПРЕЗ 2013 Г.

На 18 февруари пред журналисти ОИЦ - Монтана представи приоритетите си за 2013 г. Планувани са 32 информационни и работни срещи за представяне на актуални процедури по оперативните програми, добри…

Продължава...

ОИЦ-МОНТАНА ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТОТО И ПРЕДСТАВИ ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА 2013 ГОДИНА

Областен информационен център - Монтана (ОИЦ-Монтана) отчете постигнатото и представи плановете си за 2013 г. пред журналисти, местни координатори по оперативните програми и партньори. Статистиката сочи, че през 2012 г.…

Продължава...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

На 12 декември 2012 г. Областен информационен център - Монтана организира информационна среща за представяне на процеса на планиране на новия програмен период 2014-2020. Пред експерти от областна и общинска…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Областен информационен център - Монтана и Европа директно - Враца проведоха информационна среща с ученици и безработни младежи на тема „Професионалното ориентиране и неформалното образование". Учениците, които в момента са…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ПОМАГА И НА НАЙ-МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

Областен информационен център - Монтана проведе втора информационна среща в Община Якимово на тема „Добрите практики - споделеният успех". Представените успешни проекти дават идеи как населените места да обновят парковите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.