wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 111

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Е ДОБРЕ ДА ДОСТИГАТ ПО-ЛЕСНО И ДО НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ И НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ МЕСТА

Областен информационен център - Монтана посети Община Вълчедръм и проведе информационна среща на тема „Добрите практики - споделеният успех". Представители на фирми, общинска администрация, кметове, читалища и обществеността, научиха за…

Продължава...

ОБЩИНА ЛОМ НЕ ПРОПУСКА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА КАНДИДАТСТВА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

На 20 септември 2012 г. Областен информационен център - гр. Монтана проведе втора информационна среща в Община Лом, насочена към общинската администрация, бизнеса, училищата и читалищата. Представени бяха схемите „Без…

Продължава...

БИЗНЕСЪТ В МОНТАНА: СЛОЖНИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЕКТИ СА ЛЕСНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

На 15 ноември 2012 г. Областен информационен център - Монтана проведе поредната си информационна среща в областния град. На срещата присъстваха фирми от региона. Насочената към бизнеса Оперативна програма „Конкурентоспособност"…

Продължава...

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНО ЗА НАС

Областен информационен център - Монтана проведе втора информационна среща в Община Медковец на тема „Добрите практики - споделеният успех". Участниците бяха запознати с приключени проекти по седемте оперативни програми. Най-силно…

Продължава...

НАЙ-МАЛКИТЕ ОТ ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНО" СА УБЕДЕНИ, ЧЕ ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ЩЕ Е ЗА ТЯХ

На 20 септември 2012 г. Областен информационен център - Монтана посети I-во ОУ „Никола Първанов" в гр. Лом, където се срещна с най-малките, за да им представи конкурса за детска…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.