Печат на тази страница
pdfЗаповед №P-24 от 03.02.2016 г. за образци, утвърдени на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗУСЕСИФ
 
Образци, утвърдени на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2  ЗУСЕСИФ:
 
pdfФормуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения
 
pdfФормуляр за кандидатстване с проектно предложение
 
pdfФормуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект
 
pdfФормуляр за административен договор
 
pdfОбразец на Условия за кандидатстване с проектни предложения за БФП по програмите, финансирани от ЕСИФ
 
zipОбрзаци (.doc)
 
pdfЗаповед № ЗМФ-53/21.01.16 г.
 
xlsxОбразец на финансов план за бюджетна линия