Печат на тази страница
pdfОбществени поръчки - Ръководство за специалисти
pdfDNF08_Closure_16.11.2015

ДНФ № 8/16.11.2015 г. относно приключване на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз през програмен период 2007-2013 г.

pdfПолитика за информационна сигурност на ИСУН
pdfПроцедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
Процедури за стандартизиране и подобряване нивото на обслужване на предоставяната от ИСУН услуга, съобразно наличните към момента добри практики
pdfИндикатори за нередности и измами
 Технически указания към бенефициентите, изготвени от ИА “Одит на средствата от ЕС”