wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“

     В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.     В рамките на две събития…

Продължава...

ОИЦ-СИЛИСТРА ПОСЕТИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

     Областен информационен център – Силистра проведе посещения при бенефициенти във всички общини от област Силистра. Посетени бяха проекти от различни сфери на дейности – образование, земеделие, социални дейности, както…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН ОТЧЕТЕ ОЩЕ ТРИ УСПЕШНИ ГОДИНИ

Днес, 18 декември 2018 г. в залата на община Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект „Посоката е ОИЦ-Смолян, възможностите много“, изпълняван от Община Смолян, финансиран по Оперативна програма „Добро…

Продължава...

ОИЦ - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

На 11.12.2018 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян (ОИЦ), се проведе среща с представители на местни и регионални медии. В рамките на срещата бяха представени планираните процедури…

Продължава...

ПРЕОБРАЗЯВАТ АРХИТЕКТУРНА СГРАДА ВЪВ ВАРНА ПО ПРОЕКТ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Сградата, в която се помещава Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), ще бъде обновена със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на работна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.