wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНА

На 13.12.2018 г. Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на  Проект  №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

На 17.12.2018 г. експерт от Областен информационен център – гр. Хасково, упълномощен от Централното координационно звено, участва със съвещателен глас в заседание на Регионалния съвет за развитие, на който бяха…

Продължава...

ОИЦ - Разград отчете дейността си на пресконференция

На среща с представители на местни, регионални и национални медии екипът на Областния информационен център представи напредъка по изпълнението на европрограмите в Разградска област и отчете своята дейност през 2018…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА УСТОЙЧИВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РУСЕ

       15 социални проекта на Община Русе на обща стойност почти 13 милиона лева представи Областният информационен център – Русе пред журналисти. Целта на информационното събитие беше да…

Продължава...

МИГ- Исперих провежда годишна информационна конференция

Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” кани всички жители и заинтересовани лица от територията на общината на годишна конференция на тема: „Стротегията на МИГ-Исперих – за интегрирано, устойчиво и включващо…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.