wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С. СТАМБОЛОВО

На 14.12.2018 г. в залата на Общинска администрация на Община Стамболово, експертите от Областен информационен център – гр. Хасково участваха в среща, на която представиха пред участниците индикативните годишни работни…

Продължава...

Повишава се търсенето на услугите на експертите от ОИЦ - Добрич

На заключително събитие, екипът на Областен информационен център – Добрич и екипът на управление на проекта отчете изпълнението на дейността си през изминалата година. В рамките на събитието бяха представени…

Продължава...

Над 200 млн. лв. европейски средства са привлечени в областта

Областен информационен център – Добрич представи обобщените данни от напредъка по Оперативните програми на национално и областно ниво. Събитието за проактивна работа с медиите се състоя на 13 декември, в…

Продължава...

Покана за представяне на проект на Български институт по метрология

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в гр. София (бул. „Г.М.Димитров“ 52 Б, ет. 6) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВРАЦА

          На 12.12.2018 г. от 10:30 часа Областен информационен център – Враца отчете дейността си  за 2018 година и заедно с управленския екип на проекта по който е създаден центъра,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.