wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

Високо доверие на потребителите към информационните услуги на ОИЦ-Шумен Избрана

Около 3000 потребители са се възползвали от информационните услуги, предоставяни в офиса на Областен информационен център - Шумен в периода 2016-2018 година. Това съобщи на заключителната пресконференция по проекта "Осигуряване…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали отчете успешна дейност

Над 700 въпроса, свързани с възможностите, които предоставят оперативните програми на Европейския съюз, са отправени през 2018 година към експертите от Областния информационен център Кърджали. По голямата част от тях…

Продължава...

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-ЯМБОЛ

Близо 80 проведени събития и над 1200 жители на областта, получили информация за европейско финансиране отчете ОИЦ-Ямбол на състоялата се днес заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЗНА СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН2020

Областният информационен център-Варна запозна студенти в 5 курс от специалностите „Мениджмънт на организациите" и "Мениджмънт на публичните администрации" в Икономическия университет с функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение…

Продължава...

ОФИЦИАЛНИ ЦЕРЕМОНИИ ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  Експерти от Областния информационен център-Варна присъстваха на официалните церемонии по символични първи копки на три училища и две детски градини в гр. Варна. Мащабните ремонти, които започват, са по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.