wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА НАЙ-МАЛКИТЕ В ЯМБОЛ

С коледен концерт на децата от детските градини в Ямбол днес бе сложено началото на коледните празници в Ямбол. Концертът за най-малките се състоя в зрителната зала на общината със…

Продължава...

ОИЦ – Търговище представи отворени процедури за гражданския сектор

С представяне на процедурата „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ приключиха последните две информационни срещи за тази година на Областния информационен център – Търговище. Пред…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” - MELTEMI, на Института по океанология към БАН. Проектът се осъществява по…

Продължава...

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 12.12.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София (ул. „Ангел Войвода” 53) ще се проведе втори информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.001-0135-C01 „Подобряване на енергийната ефективност във В…

Продължава...

ОИЦ-Шумен представи успешни иновативни проекти финансирани от ЕСИФ Избрана

В последното за 2018 година публично информационно събитие с бенефициенти по оперативните програми, Областен информационен център - Шумен представи успешни иновативни проекти в сферата на земеделието, науката и образованието, реализирани…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.