wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

Резултатите от проекта на ОИЦ – Бургас бяха представени пред медиите

Управителят на Областен информационен център - Бургас представи резултатите от проекта на ОИЦ за периода: 13 декември 2015 г. – 31 декември 2018 г. На срещата стана ясно, че през…

Продължава...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

На 7 декември 2018 г. (петък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея беше представен отчет за дейността през трите години на проекта…

Продължава...

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СМОЛЯН

На 5 и 6 декември в град Смолян се проведе семинар на тема: „Възможности и предизвикателства пред общините през новия програмен период във връзка с предстоящите промени в Закона за…

Продължава...

Информационна среща с младежи от община Черноочене проведе екипът на ОИЦ-Кърджали

На 06.12.2018 г. (четвъртък), Областен информационен център – Кърджали проведе информационна среща с младите хора в СУ „Христо Смирненски“ община Черноочене . Срещата бе насочена към младежи и представители на…

Продължава...

По европроект рехабилитираха 21 км от пътя Разград - Търговище

Участъкът е в лот 13 на Оперативна програма „Региони в растеж”, която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.