wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

ОИЦ – Русе представи проектоусловията за кандидатстване по процедура на ОПИК

Информационнна среща по процедура «Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия» проведе Областният информационен център – Русе. Пред заинтересовани представители на местния бизнес експертът Диана Аврамова представи проекта…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА НА СРЕЩИ С БИЗНЕСА И БЕНЕФИЦИЕНТИ

Областният информационен център – Варна проведе през ноември и декември поредица от двудневни събития, насочени към представители на бизнеса, които реализират проекти или имат идея да го направят. По време…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЗНА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА С БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

Областният информационен център – Варна запозна членовете на Варненската търговско-индустриална камара с бъдещето на Кохезионната политика и възможностите за бизнеса. На годишното отчетно събрание на организацията презентация за работата на…

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

    На 04.12.2018 г. в заседателната зала на Община Враца се проведе последната от десетте срещи на втори информационен цикъл за 2019 година, проведен в област Враца. Акцентът бе…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА - ОБУЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ДИМИТРОВГРАД

На 05. 12. 2018 г., експертите от Областен информационен център – гр. Хасково посетиха Димитровград, където по покана на фирма „Синтез“ ЕООД проведоха среща с потенциални бенефициенти по оперативните програми.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.