wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

                       

Вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова ще открие инициативата „Лагер за иновации - Sofia Innovation Camp 2017“.

Организатори на събитието, което ще се проведе от 9 часа на 11 март, събота, в резиденция „Лозенец“, са Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, Столична община и Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия.

Във форума ще се включат международни експерти, които в рамките на два дни ще търсят иновативни подходи за подкрепа на бизнеса и публичния сектор.

България е домакин на инициативата за втори път. През октомври миналата година форумът се проведе в Габрово.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.