Печат на тази страница

На 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София ще се проведат еднодневни обучения на бенефициенти (по новоподписани договори) Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договор за безвъзмездна помощ по тази процедура. За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на  e-поща: org@dicon-bg.com