wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Поради провеждане на планирани сервизни дейности на 12.01.2018 г. (петък) между 19:00 и 23:00 часа системата няма да е налична. Предприетите мерки имат за цел повишаване качеството на предоставяните услуги и гарантиране наличността на ИСУН 2020.

Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

Екип „ИСУН 2020“

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.